Certifikati

Podjetje je pridobilo certifikat kakovosti v letu 2010, zajema pa izdelavo orodij, delov za vgradnjo v različne stroje in naprave, mehansko obdelavo kovin, strojegradnjo in proizvodnjo lesene embalaže.

Sistem je nadgrajen s standardom ISO 9001:2008, uvaja se že standard ISO 9001:2015.

Certifikat je dokaz, da so naši proizvodi kakovostni, naši procesi zanesljivi in usmerjeni v zadovoljstvo odjemalcev.

Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 smo pridobili leta 2010 in ga od takrat uspešno potrjujemo (v letu 2018 bomo izvedli prehod na nov standard ISO 14001:2015). Usmerjen je v celovito obvladovanje okoljevarstvenih vidikov. Vključuje izpolnjevanje zakonskih zahtev, prav tako pa tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja, odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

Obe področji sta združeni v enoten sistem vodenja, ki je redno preverjan s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ).

V sistem vodenja vključujemo še sistem varnosti in zdravja pri delu (BS OHSAS 18001), katerega bomo certificirali v bližnji prihodnosti.

Novice

Livni voz za lažjo manipulacijo pri odlivanju valjev
Presoja po sistemu 9001 in 14001