Enter Title

POLITIKA PODJETJA

 

 

 

POSLANSTVO

 

Poslanstvo našega podjetja je dvojno:

 

 • izdelava orodij ter delov za vgradnjo v različne stroje in naprave, strojegradnja, mehanska obdelava kovin, izdelava lesene embalaže.

 • uspešno reševanje invalidske problematike v Štorah

   

  VIZIJA

   

  Postati želimo stabilno, visoko-tehnološko podjetje, ki bo med najuspešnejšimi invalidskimi podjetji v državi.

   

  VREDNOTE

   

  Na vseh področjih delovanja je naše vodilo spoštovanje zakonodaje ter ob nenehnem izboljševanju doseganje odlične kakovost proizvodov, storitev in poslovanja.

   

  Vzajemnost je temeljno načelo naših odnosov med posamezniki, posameznimi deli podjetja in vodstvom podjetja. To nam zagotavlja skladen in uravnotežen razvoj posameznih delov podjetja in podjetja kot celote.

   

  Svojo prihodnost gradimo na dolgoročnem zadovoljevanju interesov vseh udeležencev v organizaciji – lastnikov, kupcev, zaposlenih, družbene skupnosti, ob stalnem spodbujanju sposobnosti zaposlenih z materialnimi stimulacijami in dobrimi medsebojnimi odnosi.

   

  STRATEŠKE USMERITVE

   

  Vzdrževali bomo visoko donosnost naložb in investirali v projekte, ki nam prinašajo dolgoročen obstoj in razvoj podjetja ter zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Ohranjali in povečevali bomo število delovnih mest s posebnim poudarkom na zaposlovanju invalidov ter povečevali število produktivnih delovnih mest. Zaposlenim bomo zagotavljali primerno opremljena delovna mesta ter varno in zdravo delovno okolje.

   

   

   

   

  datum: 18.4.2019                                                                                  direktor: Gorazd Šoster

Novice

Livni voz za lažjo manipulacijo pri odlivanju valjev
Presoja po sistemu 9001 in 14001