Zgodovina

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995, leta 1998 pa je pridobilo status invalidskega podjetja. Izšlo je iz sistema takratnih Slovenskih železarn. Po spremembi lastniške strukture je podjetje prešlo v last Valji Group Štore, takrat pa se je pričela njegova hitra rast. Podjetje je do danes povečalo realizacijo za 9- krat in podvojilo število zaposlenih. Dvakrat je bilo izbrano tudi v ožji krog hitro rastočih podjetij za priznanje Gazele leta.

Novice

Livni voz za lažjo manipulacijo pri odlivanju valjev
Presoja po sistemu 9001 in 14001